Schoorstenen

Schoorstenen renoveren

Als u gevraagd wordt: wat is de conditie van uw schoorsteen? Kunt u dan zonder te kijken een antwoord geven?

Als wij beroepsmatig naar schoorstenen kijken dan blijkt dat veel panden over schoorstenen beschikken die in een slechte tot zeer slechte staat verkeren. Regen, wind en condensatie zijn weersinvloeden die veel onherstelbare schade kunnen toebrengen aan schoorstenen, hierdoor neemt de functionaliteit af en de kans op complicaties toe.

Schoorstenen renoveren / vernieuwen
Deze weersinvloeden kunnen als gevolg hebben dat uw oude gemetselde schoorsteen geheel vernieuwd moet worden. De bestaande schoorsteen wordt hierbij geheel tot het dakvlak verwijderd, inclusief het afvoeren van het puin. De nieuwe schoorsteen bevat; nieuw metsel- en loodwerk, schoorsteenpotten, eventuele regenkappen en/of boldraadroosters.

Ommantelen
Indien het metselwerk van een schoorsteen niet meer voldoet kan men over de huidige schoorsteen een ommanteling aanbrengen van diverse materialen. Zoals bijvoorbeeld een kunststof of een aluminium gecoate omkasting, met toevoeging van aansluiting op de dakbedekking.

Geheel verwijderen
Is uw schoorsteen overbodig? Wij zorgen voor de gehele verwijdering tot het dakvlak, inclusief afvoering van puin. Het dakbeschot wordt vervolgens aangevuld met dakhout, panlatten, tengels en de ontbrekende dakpannen.